Pakalpojumi

SIA “CareLat” nodrošina vairākus asistences pakalpojumus ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem. Iepazīsties ar pakalpojumiem, kurus nodoršinām!

Mūsu piedāvātie pakalpojumi

Katra situācija ir individuāla, pielāgojam un piemeklējam pareizāko pieeju katram unikālajam gadījumam.

Asistenta pakalpojumi

Asistenta pakalpojums bērniem ar īpašām vajadzībām bērnudārzā, skolā, mājās un pavadot uz nodarbībām.

SOS asistents

Augsti kvalificēts asistents ārkārtas gadījumiem pēc pieprasījuma.

Atbalsta personas pakalpojums

Atbalsta personas pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnus līdz 4 g.v. ar funkcionāliem traucējumiem Rīgas pašvaldībā

Individualizētās aprūpes pakalpojums “aprūpe mājās”

Pakalpojums pienākas bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām vecumā no 0-20g., ar invaliditāti, invaliditāti ar īpašo kopšanu, vai laika posmā, kad tiek kārtota invaliditāte.

Atelpas brīdis

Īslaicīgs diennakts sociālās aprūpes pakalpojums personām no 4 gadu vecuma ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, kuras dzīvo ģimenēs; ir izsniegts VDEAK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Paliatīvā aprūpe

Esam kvalificēti nodrošināt aprūpi arī bērniem ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem (strādājam ar dažādām fizoloģisku pamatfunkciju nodrošinošām ierīcēm).

Dienasgrāmata

Risinājumu un ieteikumu ģenerēšana, pamatojoties uz sistemātisku sasniegumu un problēmjautājumu pierakstu.

Konsultācijas

Konsultējam ģimenes un palīdzam orientēties birokrātijas "džungļos".