+371 22 124 560

carelat-logo

Individualizētās aprūpes pakalpojums “aprūpe mājās”

Pakalpojums paredzēts bērniem un jauniešiem vecumā no 0 līdz 20 gadu vecumam, kuru ģimeņu deklarētā dzīvesvieta ir Rīgas pašvaldības teritorijā.

Pakalpojuma apjoms ir 49 pakalpojuma stundas mēnesī.

Pakalpojuma ietvaros ģimenei tiek piesaistīta kvalificēta un apmācīta aprūpes persona, kura balstoties uz ģimenes vajadzībām, sniedz ģimenei un bērnam nepieciešamo atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Pakalpojums pienākas bērniem ar īpašām vajadzībām vecumā no 0-20g., ar invaliditāti, invaliditāti ar īpašo kopšanu, vai laika posmā, kad tiek kārtota invaliditāte.