+371 22 124 560

carelat-logo

Asistenta pakalpojumi

Asistenta pakalpojums ir viens no galvenajiem atbalsta pasākumiem, lai cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem varētu pilnvērtīgi dzīvot. Mēs nodarbojamies ar asistentu sagatavošanu darbam ar “īpašajiem” bērniem, kā arī ar katram bērnam īpaši piemērota asistenta atrašanu un apmācību.

Ar katru ģimeni, kurā aug “īpašais” bērns, strādājam individuāli un palīdzam rast vislabāko risinājumu asistenta izvēlē. Ģimenes vajadzības noskaidrojam ar aptauju un anketu palīdzību, kas mums palīdz pēc iespējas ātrāk nonākt pie piemērota rīcības modeļa. Esam atvērti sadarbībai arī ar tām ģimenēm, kurām asistenta pakalpojums nepieciešams pirmo reizi, un palīdzam atrisināt radušās neskaidrības!

Mūsu asistenti ir ne tikai lielisks atbalsts bērnam, bet arī noderīgi palīgi terapeitiem, rehabilitācijas speciālistiem, pedagogiem un bērna ģimenei.

Esam izveidojuši sertificētu asistentu apmācības programmu, un visi SIA ”CareLat” asistenti ir apguvuši paliatīvās aprūpes, “īpašo” bērnu aprūpes un attīstības, kā arī pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas, līdz ar to asistenti spēj rīkoties atbildīgās situācijās, kā arī sadarboties ar speciālistiem, lai veicinātu bērna prasmju turpmāku attīstību ārpus speciālista kabineta. 

Katru gadu rīkojam supervīzijas un kvalifikācijas celšanas kursus. Mūsu asistentu apmācības vada kvalificēti pasniedzēji ar ilgstošu darba pieredzi. Nodarbības vada fizioterapeits, ergoterapeits, paliatīvās aprūpes speciālists, logopēds, ABA (Applied Behaviour Analysis, lietišķās uzvedības analīze) terapeits, medicīnas māsa. Psihologi apmāca asistentus, lai tie spētu efektīvi komunicēt ar ģimenes locekļiem, rast saikni ar bērnu un atpazīt, novērst un risināt dažādas radušās situācijas.

Lai veicinātu sadarbību starp bērna aprūpē iesaistītajiem speciālistiem un ģimenes locekļiem, esam izveidojuši sistēmu, kā asistenti var kontrolēti strādāt ar ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, koordinējot asistentu un ģimenes veiksmīgu kopdarbu visā sadarbības gaitā.