+371 22 124 560

carelat-logo

Senioru aprūpētājs

Strādājam, lai senioriem nodrošinātu cieņpilnas vecumdienas. Izstrādājam individuālu plānu, ņemot vērā gan paša indivīda, gan ārstu-speciālistu un tuvinieku redzējumu. Sniedzam aprūpes pakalpojumus, kas var sevī ietvert gan indivīda aprūpi (pārtikas uzņemšana, higiēna, medikamentu lietošana, vingrojumi, pozicionēšana), gan palīdzību sadzīviskos jautājumos un mājas darbos (pārtikas un medikamentu iegāde, rēķinu nomaksa, piekļuve sociālajiem un veselības pakalpojumiem, transportēšana, dzīvojamo telpu uzkopšana u.c.).